טלפון בחדר כושר

02-9706600 שלוחה 216

רכישת מנויים וכרטיסים

לבריכה ולחדר הכושר

הזמנת מנוי משולב

שים לב !
בתום תהליך הרישום לאחר בדיקת המסמכים,
תשלח הודעה מהמשרד על השלמת התהליך,
לא תתאפשר כניסה לחדר כושר לפני קבלת אישור זה!
הטיפול בהרשמה יתבצע תוך 2 ימי עסקים

חוג חינם

בעלי מנוי משולב זכאים לחוג אחד חינם מרשימת חוגי חדר כושר 

הזכאות היא לאחד המנויים בלבד, בן משפחה נוסף הכלול במנוי המשולב -המעוניין להצטרף לחוג חדר כושר ישלם 100 ₪ לחודש .

פרטים והרשמה אצל רותי פרץ – 054-5300527