טלפון בחדר כושר

02-9706600 שלוחה 216

רכישת מנויים וכרטיסים

לבריכה ולחדר הכושר

לו"ז בריכה שנתי

לוז בריכה שנתי (לא כולל חודשים יולי ואוגוסט)

מעודכן לתאריך 29/5/2024

יום ראשון

גברים

06:30-09:15

נשים/ילדות

15:45-18:15

נשים

18:30-21:30

יום שני

נשים

6:30-9:15

גברים/ילדים

15:45-18:15

גברים

18:30-21:30

יום שלישי

גברים

06:30-9:15

נשים/ילדות

15:45-18:15

נשים

18:30-21:30

יום רביעי

נשים

6:30-10:00

גברים/ילדים

15:45-18:15

גברים

18:30-21:30

יום חמישי

גברים

06:30-9:15

נשים/ילדות

15:45-18:15

נשים

18:30-21:30

יום שישי

נשים

6:30-10:00

גברים

10:30-13:30

גברים/ילדים

13:30-16:00