טלפון בחדר כושר

02-9706600 שלוחה 216

רכישת מנויים וכרטיסים

לבריכה ולחדר הכושר

לו"ז בריכה – קיץ

לוז בריכה לחודשים יולי אוגוסט

יום ראשון

גברים

06:30-09:15

גברים/ילדים

9:30-13:00

נשים/ילדות

15:00-18:30

נשים

18:45-21:30

יום שני

נשים

06:30-09:15

נשים/ילדות

9:30-13:00

גברים/ילדים

15:00-18:30

גברים

18:45-21:30

יום שלישי

גברים

06:30-09:15

גברים/ילדים

9:30-13:00

נשים/ילדות

15:00-18:30

נשים

18:45-21:30

יום רביעי

נשים

06:30-09:15

נשים/ילדות

9:30-13:00

גברים/ילדים

15:00-18:30

גברים

18:45-21:30

יום חמישי

גברים

06:30-09:15

גברים/ילדים

9:30-13:00

נשים/ילדות

15:00-18:30

נשים

18:45-21:30

יום שישי

נשים

06:30-9:30

נשים/ילדות

9:45-12:45

גברים/ילדים

13:30-15:45

גברים

15:45-17:15

גברים, נשים = בוגרי י”ב
*לוח הזמנים כפוף לשינויים, אין התחייבות להפעלת לו”ז זה לאורך זמן כלשהו

תאריכים בהם הבריכה סגורה:

א’-ג’ באב הבריכה פתוחה בשעות מבוגרים בלבד

בי"ז בתמוז הבריכה פתוחה  לגברים 6:30-9:30  | לנשים 18:60-21:30

בשבוע שחל ובט' באב הבריכה סגורה (ה'-ט' אב ) 23.7-27.7