טלפון בחדר כושר

02-9706600 שלוחה 216

רכישת מנויים וכרטיסים

לבריכה ולחדר הכושר

לוז חדר כושר בחרום

יום ראשון

נשים

7:30-10:30

גברים

11:30-15:30

נשים

16:30-19:30

גברים

20:00-22:00

יום שני

גברים

7:00-9:00

נשים

09:15-12:00

גברים

16:30-19:30

נשים

20:45-22:30

יום שלישי

נשים

7:30-10:30

גברים

11:30-15:30

נשים

16:30-19:30

גברים

21:00-23:00

יום רביעי

נשים

8:30-11:00

גברים

16:30-19:30

נשים

20:00-22:00

יום חמישי

נשים

8:30-11:00

גברים

11:30-15:30

נשים

16:30-19:30

גברים

20:00-22:00

יום שישי

נשים

7:30-10:30

גברים

10:45-13:30

מוצ“ש

נשים

19:15-21:15

גברים

21:30-23:30

* לוח הזמנים כפוף לשינויים, אין התחייבות להפעלת לו”ז זה לאורך זמן כלשהו
** חדר הכושר ממוקם בקומה השלישית במבנה אולם הספורט החדש!