טלפון בחדר כושר

02-9706600 שלוחה 216

רכישת מנויים וכרטיסים

לבריכה ולחדר הכושר

לוז חדר כושר לחנוכה

לוז חדר כושר בחנוכה

יום ראשון

נשים

08:30-11:00

גברים

13:30-15:30

נשים

18:30-20:30

גברים

21:00-23:00

יום שני

נשים

08:30-11:00

גברים

11:15-12:30

גברים

18:30-20:30

נשים

21:00-23:00

יום שלישי

נשים

08:30-11:00

גברים

13:30-15:30

נשים

18:30-20:30

גברים

21:00-23:00

יום רביעי

נשים

08:30-11:00

גברים

11:15-12:30

גברים

18:30-20:30

נשים

21:00-23:00

יום חמישי

נשים

08:30-11:00

גברים

11:15-12:30

גברים

13:30-15:30

נשים

18:30-20:30

גברים

21:00-23:000

יום שישי

נשים

7:30-10:30

גברים

10:45-13:00

מוצ“ש

נשים

19:00-21:00

גברים

21:15-23:30

* לוח הזמנים כפוף לשינויים, אין התחייבות להפעלת לו”ז זה לאורך זמן כלשהו
** חדר הכושר ממוקם בקומה השלישית במבנה אולם הספורט החדש!