טלפון בחדר כושר

02-9706600 שלוחה 216

רכישת מנויים וכרטיסים

לבריכה ולחדר הכושר

לו"ז בריכה לתקופת המלחמה

בריכה

יום ראשון

גברים

06:30-09:45

נשים/ילדות

16:00-18:00

נשים

18:00-21:30

יום שני

נשים

6:30-10:00

גברים/ילדים

16:00-18:00

גברים

18:00-21:30

יום שלישי

גברים

06:30-9:15

נשים/ילדות

16:00-18:00

נשים

18:00-21:30

יום רביעי

נשים

6:30-10:00

גברים/ילדים

16:00-18:00

גברים

18:00-21:30

יום חמישי

גברים

06:30-9:15

נשים/ילדות

16:00-18:00

נשים

18:00-21:30

יום שישי

נשים

6:30-10:00

גברים

10:30-13:30