טלפון בחדר כושר

02-9706600 שלוחה 216

רכישת מנויים וכרטיסים

לבריכה ולחדר הכושר

מדיניות ביטולים

*כרטיסיה

תוקף כרטיסיה – שנה מיום הרכישה

ניתן לבטל רכישת כרטיסיה בתוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה, יגבו 5% ממחיר הרכישה  או 100 ₪ לפי הנמוך מבניהם. באם נעשה שימוש בכרטיסיה בתקופה זו יקוזז מההחזר סכום עלות מספר כניסות שנוצלו.

הודעת הביטול תעשה באמצעות טופס ביטול הרשמה לבריכה/חדר כושר הנמצא באתר המתנ"ס.

 

*כרטיס בודד

ניתן לבטל בתוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה. הודעת הביטול תעשה באמצעות טופס ביטול הרשמה לבריכה/חדר כושר הנמצא באתר המתנ"ס.

 

*מנוי שנתי

בביטול במהלך השבועיים הראשונים

יחוייב בעל המנוי עבור דמי השימוש היחסיים + 5% ממחיר המנוי או 100 ₪ לפי הנמוך מבניהם.

 

ביטול בתום שבועיים

הודעת ביטול תעשה באמצעות טופס ביטול הרשמה לבריכה/חדר כושר הנמצא באתר המתנ"ס, הביטול יכנס לתוקף 30 יום לאחר שנמסרה הודעת הביטול.

דמי הביטול

עם כניסת הביטול לתוקף על בעל המנוי  לשלם עבור החלק היחסי של תקופת המינוי, ובנוסף דמי ביטול שיחושבו כך:

  1. מכפלת תקופת המנוי בהפרש בין המנוי של הלקוח לבין מחיר מנוי חודשי;
  2. בגין ביטול בשליש הראשון של התקופה לא ישלמו דמי ביטול העולים על 25% מהתמורה; בגין ביטול בשליש השני לא ישלמו דמי ביטול העולים על 20% מהתמורה; בגין ביטול בשליש השלישי לא ישלמו דמי ביטול העולים על 17% מהתמורה.
  3. בכל מקרה דמי הביטול והתשלום עבור השימוש לא יעלו ביחד על מחיר העסקה המקורית.

 

*מנוי חודשי מתחדש

יש להודיע על הפסקת המנוי עד 15 לחודש, ובכך המנוי יבוטל בחודש העוקב. הודעת הביטול תעשה באמצעות טופס ביטול הרשמה לבריכה/חדר כושר הנמצא באתר המתנ"ס.