טלפון בחדר כושר

02-9706600 שלוחה 216

רכישת מנויים וכרטיסים

לבריכה ולחדר הכושר

תקנון בריכה

תקנון מנוי בריכה

 • צ'יפ ינתן לכל בעל מנוי  – יגבו 25 ש"ח פקדון עבור כל צ'יפ. הפיקדון יוחזר עם החזרת הצ'יפ.
 • לבעלי שיער ארוך – כובע ים חובה!
 • תשלום עבור ילד מגיל 3
 • היציאה מהבריכה רבע שעה לפני שעת הסיום.
 • ילדים וילדות עד גיל 6 רשאים להיכנס לבריכה
 • גם בזמני הרחצה של בני המין השני, בלבוש צנוע.
 • אין כניסה לבריכת הפעוטות לילדים מעל גיל 6,
 • האחריות לילדים בבריכת הפעוטות על ההורים בלבד.
 • ילד לא גמול חייב להכנס עם טיטול למים בלבד.
 • ילד עד גיל 10 חייב בליווי מבוגר שהינו מעל גיל 14.
 • הכניסה למים בבגדים, אסורה! פרט לחולצה לבנה.
 • יש להישמע להוראות המציל/ה ולהקפיד על התנהגות מתאימה ובטוחה.
 • הנהלת הבריכה תהיה רשאית לסגור הבריכה על פי שיקול דעתה ולפתחה
 • במקרה של תקלות כגון: הפסקת חשמל / הפסקת מים תקלה במכונות וכדו‘.
 • הנהלת הבריכה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את שעות הפתיחה.

כרטיסיה

צ'יפ ינתן לכל רוכש כרטיסיה.- עבור 12 כניסות. יגבו 25 ש"ח פקדון עבור כל צ'יפ. הפיקדון יוחזר עם החזרת הצ'יפ. בגמר המלאי של הכניסות בצ'יפ, ניתן להעמיס כניסות חדשות באמצעות האתר על אותו הצ'יפ.  לא יגבה שוב סכום הפקדון.

תוקף כרטיסיה – שנה מיום הרכישה. ניתן לבטל רכישת כרטיסיה בתוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה, יגבו 5% ממחיר הרכישה או 100 ₪ לפי הנמוך מבניהם. באם נעשה שימוש בכרטיסיה בתקופה זו יקוזז מההחזר סכום עלות מספר כניסות שנוצלו.
הודעת הביטול תעשה באמצעות טופס ביטול הרשמה לבריכה הנמצא באתר המתנ"ס.

כרטיס בודד

ניתן לבטל בתוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה. הודעת הביטול תעשה באמצעות טופס ביטול הרשמה לבריכה הנמצא באתר המתנ"ס.

ביטול מנוי שנתי

בביטול במהלך השבועיים הראשונים
יחוייב בעל המנוי עבור דמי השימוש היחסיים + 5% ממחיר המנוי או 100 ₪ לפי הנמוך מבניהם.

ביטול בתום שבועיים
הודעת ביטול תעשה באמצעות טופס ביטול הרשמה לבריכה הנמצא באתר המתנ"ס, הביטול יכנס לתוקף 30 יום לאחר שנמסרה הודעת הביטול.

עם כניסת הביטול לתוקף על בעל המנוי לשלם עבור החלק היחסי של תקופת המינוי, ובנוסף דמי ביטול שיחושבו כך:
– מכפלת תקופת המנוי בהפרש בין המנוי של הלקוח לבין מחיר מנוי חודשי;
– בגין ביטול בשליש הראשון של התקופה לא ישלמו דמי ביטול העולים על 25% מהתמורה.
– בגין ביטול בשליש השני לא ישלמו דמי ביטול העולים על 20% מהתמורה;
– בגין ביטול בשליש השלישי לא ישלמו דמי ביטול העולים על 17% מהתמורה.
– בכל מקרה דמי הביטול והתשלום עבור השימוש לא יעלו ביחד על מחיר העסקה המקורית.

פטור מדמי ביטול ינתן במקרים הבאים:
במעבר ממנוי שנתי יחיד למנוי שנתי  זוגי
במעבר ממנוי שנתי זוגי למנוי שנתי משפחתי.
במעבר ממנוי שנתי יחיד למנוי שנתי משפחתי.
מעבר ממנוי שנתי בריכה / חדר כושר למנוי משולב (לא כולל מעבר ממשפחתי לזוגי/יחיד או זוגי ליחיד)
*הפטור ינתן אך ורק תוך 5 חודשים מרכישת המנוי.

-ביטול מנוי שנתי שנרכש בין 1.5-31.8 יתאפשר לאחר 4 חודשים מיום הרכישה, ובתנאי הביטול המקובלים בביטול מנוי שנתי.

 

*הקפאת מנוי שנתי

ניתן להקפיא מנוי שנתי בלבד. תקופת ההקפאה – לפחות חודש  עד 3 חודשים.

במהלך ההקפאה תמשך הגביה – בסוף תקופת המנוי תתווסף תקופת ההקפאה.

בזמן מילוי הטופס יש לציין תאריך תחילת הקפאה – ותאריך סיום ההקפאה.

באם תרצו להאריך את תקופת ההקפאה (ולא יותר מ3 חודשים) יש לבצע את השינוי מול מזכירות המתנ"ס.

ניתן להקפיא מנוי רק פעם אחת בשנה (ללא צבירת ימים)

 

הפסקת מנוי חודשי מתחדש

הרוכש מנוי חודשי מתחדש בין התאריכים 1.5-31.8  מתחייב  למינימום 4 חודשי מנוי. לא ניתן לבטל מנוי זה לפני תום 4 חודשי ההתחייבות.

יש להודיע על הפסקת המנוי עד 15 לחודש, ובכך המנוי יבוטל בחודש העוקב. הודעת הביטול תעשה באמצעות טופס ביטול הרשמה לבריכה הנמצא באתר המתנ"ס.
לאחר ביטול מנוי חודשי מתחדש – באם יבחר הלקוח לרכוש שוב בכל עת שהוא מנוי חודשי מתחדש – מחיר המנוי יהיה על פי התעריף בזמן שמתבצעת הרכישה. (גם אם במנוי הקודם לא הושלמו 12 חודשים)