טלפון בחדר כושר

02-9706600 שלוחה 216

רכישת מנויים וכרטיסים

לבריכה ולחדר הכושר

תקנון חדר כושר

תקנון חדר כושר

 –

– צ'יפ ינתן לכל בעל מנוי  – יגבו 25 ש"ח פקדון עבור כל צ'יפ. הפיקדון יוחזר עם החזרת הצ'יפ.

– הפעילות בחדר הכושר מתקיימת בהתאם לשעות הפעילות שנקבע

– הפעילות מגיל 14-18 באישור הורים בלבד.

– הפעילות בחדר הכושר מותרת רק לאחר מעבר הדרכה מקצועית ממדריך מוסמך.

– השימוש בחדר הכושר על אחריות המשתמש בלבד.

– האימון יתבצע בלבוש ונעלי ספורט בלבד.

– יש להשתמש במגבת במהלך כל האימון.

– הכנסת מזון ומשקאות לחדר הכושר אסורה.

– אין לשוחח בטלפון סלולרי בחדר הכושר.

יש להביא לכל אימון בקבוק מים אישי

– יש להחזיר משקולות למקומן לאחר השימוש.

– אסורה הכנסת ציוד פרטי לביצוע אימון בחדר הכושר.

– אין להוציא ציוד מחדר הכושר ללא אישור של מדריך.

– יש להודיע למדריך שבמשמרת על כל תקלה או אירוע חריג שקרה במהלך האימון.

– יש להישמע להוראות המדריך בחדר הכושר.

מחיר מנוי חודשי מתחדש תקף במהלך 12 חודשים – באם היה עדכון תעריף – המחיר ישתנה לאחר תקופה זו. (ראה תנאים חידוש מנוי זה בסעיף ביטולים)

 

מדיניות ביטולים

ביטול מנוי שנתי

בביטול במהלך השבועיים הראשונים

יחוייב בעל המנוי עבור דמי השימוש היחסיים + 5% ממחיר המנוי או 100 ₪ לפי הנמוך מבניהם.

ביטול בתום שבועיים

הודעת ביטול תעשה באמצעות טופס ביטול הרשמה לחדר כושר הנמצא באתר המתנ"ס, הביטול יכנס לתוקף 30 יום לאחר שנמסרה הודעת הביטול.

עם כניסת הביטול לתוקף על בעל המנוי לשלם עבור החלק היחסי של תקופת המנוי, ובנוסף דמי ביטול שיחושבו כך:

מכפלת תקופת המנוי בהפרש בין המנוי של הלקוח לבין מחיר מנוי חודשי.

בגין ביטול בשליש הראשון של התקופה לא ישלמו דמי ביטול העולים על 25% מהתמורה.

בגין ביטול בשליש השני לא ישלמו דמי ביטול העולים על 20% מהתמורה.

בגין ביטול בשליש השלישי לא ישלמו דמי ביטול העולים על 17% מהתמורה.

בכל מקרה דמי הביטול והתשלום עבור השימוש לא יעלו ביחד על מחיר העסקה המקורית.

פטור מדמי ביטול ינתן במעבר ממנוי חדר כושר למנוי משולב
*הפטור ינתן אך ורק תוך 5 חודשים מרכישת המנוי.

 

הפסקת מנוי חודשי מתחדש

יש להודיע על הפסקת המנוי עד 15 לחודש, ובכך המנוי יבוטל ב 1 לחודש העוקב. הודעת הביטול תעשה באמצעות טופס ביטול הרשמה לחדר כושר הנמצא באתר המתנ"ס.

לאחר ביטול מנוי חודשי מתחדש – באם יבחר הלקוח לרכוש שוב בכל עת שהוא מנוי חודשי מתחדש – מחיר המנוי יהיה על פי התעריף בזמן שמתבצעת הרכישה הנוכחית. (גם אם במנוי הקודם לא הושלמו 12 חודשים)

 

 חוג (מנוי משולב חדר כושר וסטודיו)

יש להודיע על הפסקת השתתפות בחוג עד 15 לחודש, ובכך המנוי יבוטל בחודש העוקב. הודעת הביטול תעשה באמצעות טופס ביטול הרשמה לחדר כושר הנמצא באתר המתנ"ס.

ביטול מנוי לחדר כושר – יבטל באופן אוטומטי כל הנחה שנתנה לחוג – בעקבות המנוי המשולב, החל מתאריך ביטול המנוי.