טלפון בחדר כושר

02-9706600 שלוחה 216

רכישת מנויים וכרטיסים

לבריכה ולחדר הכושר

תקנון מנוי משולב

תקנון מנוי משולב

ביטול מנוי שנתי

בביטול במהלך השבועיים הראשונים
יחוייב בעל המנוי עבור דמי השימוש היחסיים + 5% ממחיר המנוי או 100 ₪ לפי הנמוך מבניהם.

ביטול בתום שבועיים
הודעת ביטול תעשה באמצעות טופס ביטול הרשמה לבריכה הנמצא באתר המתנ"ס, הביטול יכנס לתוקף 30 יום לאחר שנמסרה הודעת הביטול.

עם כניסת הביטול לתוקף על בעל המנוי לשלם עבור החלק היחסי של תקופת המינוי, ובנוסף דמי ביטול שיחושבו כך:
– מכפלת תקופת המנוי בהפרש בין המנוי של הלקוח לבין מחיר מנוי חודשי;
– בגין ביטול בשליש הראשון של התקופה לא ישלמו דמי ביטול העולים על 25% מהתמורה.
– בגין ביטול בשליש השני לא ישלמו דמי ביטול העולים על 20% מהתמורה;
– בגין ביטול בשליש השלישי לא ישלמו דמי ביטול העולים על 17% מהתמורה.
– בכל מקרה דמי הביטול והתשלום עבור השימוש לא יעלו ביחד על מחיר העסקה המקורית.

פטור מדמי ביטול ינתן במקרים הבאים:
במעבר ממנוי שנתי יחיד למנוי שנתי  זוגי
במעבר ממנוי שנתי זוגי למנוי שנתי משפחתי.
במעבר ממנוי שנתי יחיד למנוי שנתי משפחתי.
מעבר ממנוי שנתי בריכה / חדר כושר למנוי משולב (לא כולל מעבר ממשפחתי לזוגי/יחיד או זוגי ליחיד)
*הפטור ינתן אך ורק תוך 5 חודשים מרכישת המנוי.

 

הפסקת מנוי חודשי מתחדש

יש להודיע על הפסקת המנוי עד 15 לחודש, ובכך המנוי יבוטל בחודש העוקב. הודעת הביטול תעשה באמצעות טופס ביטול הרשמה לבריכה הנמצא באתר המתנ"ס.
לאחר ביטול מנוי חודשי מתחדש – באם יבחר הלקוח לרכוש שוב בכל עת שהוא מנוי חודשי מתחדש – מחיר המנוי יהיה על פי התעריף בזמן שמתבצעת הרכישה. (גם אם במנוי הקודם לא הושלמו 12 חודשים)

 

חוגים*  – בעלי מנוי משולב זכאים לחוג אחד חינם מרשימת חוגי חדר כושר – (זכאות לאחד המנויים בלבד)

בן משפחה נוסף המעוניין להצטרף לחוג חדר כושר ישלם 100 ₪ לחודש .

 

בביטול מנוי משולב – תפסק ההטבה על חוג חינם או חוג בהנחה ויגבה הסכום המלא מרגע הביטול

*פתיחת חוג כפוף למספר נרשמים |  חוגים לשנת תשפ”ג